Ostatnio dodano

Szanowni Rodzice

2020-10-26 11:18:39
Dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 1 informuje, że Przedszkolu nr 7 jest potwierdzony jeden przypadek zakażenia koronawirusem u pracownika przedszkola. Ostatni kontakt z zakażoną osobą był 20 października. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony Powiatowy Inspektor Sanitarny i obecnie czekamy na wytyczne do dalszego postępowania. Jednocześnie pragnę państwa zapewnić, że od 16 października wszyscy pracownicy kontaktach z dziećmi stosują środki ochrony osobistej, a pomieszczenia przedszkola są na bieżąco dezynfekowane. Na chwilę obecną pozostali pracownicy nie zgłaszają pogarszającego się samopoczucia. Przedszkole funkcjonuje bez zakłóceń. O dalszych krokach będziemy informować za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej oraz Facebooka.
więcej więcej

Dzień kapusty

2020-09-22 08:14:02

Szanowni Rodzice

W czwartek 24.09.2020 r. obchodzimy w naszym przedszkolu

DZIEŃ KAPUSTY

Prosimy aby w tym dniu w miarę możliwości dzieci ubrały się na zielono.

więcej więcej

Ogólne warunki ubezpieczenia

2020-09-18 20:49:38

/view/przedszkole7/userfiles/upload/ZP 1.docx

 

Zachęcamy do zapoznania z warunkami ubezpieczenia w Zespole Przedszkolnym nr 1.

więcej więcej

Dzień Przedszkolaka

2020-09-16 08:43:49

Dzień Przedszkolaka

 
18 września w piątek obchodzimy
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.
Prosimy, aby dzieci w tym dniu przebrały się
w strój  typu karnawałowego.
więcej więcej

DEKLARACJA

2020-08-31 11:46:47
Szanowni Państwo , proszę o zapoznanie się z deklaracją określającą 
warunki pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

Deklarację należy wydrukować (deklaracja jest dwustronna), uzupełnić 
i podpisaną dostarczyć do przedszkola w jednym egzemplarzu.

W przypadku, gdy nie macie Państwo możliwości wydrukowania w/w 
deklaracji jest możliwość wypisania jej w przedszkolu.

                                                              /view/przedszkole7/userfiles/upload/umowa deklaracja.docx

więcej więcej

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

2020-08-28 14:31:46

Szanowni Rodzice

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy rodziców/opiekunów prawnych o wydrukowanie i wypełnienie upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola. Prosimy o przyniesienie upoważnień 1.09.2020 r.

/view/przedszkole7/userfiles/upload/Upowaznienie_do_odbioru_dziecka.docx

Osobom nieupoważnionym dzieci nie będą wydawane. 

więcej więcej

Informacje dla Rodziców

2020-08-27 13:50:52

Informacje dla Rodziców

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1 

 

/view/przedszkole7/userfiles/upload/Zarzadzenie.docx


Zebrania z rodzicami odbędą się w Domu Kultury „Chemik” w terminach:

 

 • Rodzice dzieci 3-letnich - 8.09, godz.  17:00
 • Rodzice dzieci 4,5-letnich – 16.09, godz. 17.00
 • Rodzice dzieci 6-letnich – 16.09, godz. 18.30


Na zebranie bezwzględnie przychodzi jeden rodzic/opiekun prawny.


Nie należy zabierać ze sobą dzieci.


Uczestnicy zebrania zobowiązani są do zasłonięcia dróg oddechowych oraz do zdezynfekowania rąk przed wejściem.


Podczas zebrania dla Rodziców 6-letnich odbędzie krótkie spotkanie z Logopedą i Pedagogiem w celu omówienia dojrzałości szkolnej.


Wyprawka plastyczna dla dziecka:


Dla wszystkich dzieci:

 

 • Plastikowe pudełko typu „śniadaniówka” wyposażone w kredki świecowe,
 • kredki ołówkowe grube bambino 12 sztuk
 • klej w sztyfcie (najlepiej AMOS),
 • pędzelek średniej grubości,
 • ryza papieru białego,
 • chusteczki higieniczne w pudełku – 150 szt.
 • chusteczki nawilżane


Dla dzieci w wieku 4 -6, dodatkowo:

 

 • ołówek,
 • temperówka,
 • nożyczki przeznaczone dla dzieci


Wyposażenie dzieci:

 

 • Podpisany woreczek z zapasową odzieżą.
 • Papcie z bezpieczną podeszwą bez sznurowadeł.
 • Dzieci 3- letnie korzystające z leżakowania – podpisana piżamka.


Organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci:


Rodzice przyprowadzający  dziecko do przedszkola pozostają na zewnątrz. Wyjątkiem są Rodzice  3-latków, którzy do 30 września mogą wchodzić z dziećmi do szatni od godziny 6.00 do 8.15.
Pozostałe dzieci mogą być przyprowadzane do godziny 8.30. Po tym czasie drzwi do szatni będą zamknięte. Ewentualne spóźnienie spowodowane ważną przyczyną należy zgłosić dzień wcześniej.


Podczas odbierania dziecka z przedszkola, wyłącznie Rodzice 3-latków mogą wchodzić do szatni. Pozostali Rodzice pozostają na zewnątrz. W rozbieraniu i ubieraniu dzieci będą pomagały Panie woźne.
Rodzice wchodzący do budynku muszą zachować dystans społeczny 1,5 m oraz zabezpieczyć drogi oddechowe i zdezynfekować dłonie.


Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica/opiekuna oświadczenia o jego stanie zdrowia. (w załączniku)


Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica/opiekuna oświadczenia o nieobjęciu izolacją lub kwarantanną osób zamieszkujących z dzieckiem. (w załączniku)


Godziny odbierania dzieci z przedszkola:


2 posiłki: 12.30 – 13.00
3 posiłki: 14.40 – 17.00


Godziny posiłków Przedszkole nr 7

 

 • Śniadanie – 9.00,
 • obiad – 12.00,
 • podwieczorek – 14.00


Opłaty za przedszkole


 Opłata za 3 posiłki dziennie – 6,50 zł
Opłata za dwa posiłki dziennie ( śniadanie i obiad) – 5,20 zł


Opłaty za korzystanie z wyżywienia należy uiścić do 20 dnia każdego miesiąca zgodnie z naliczeniem dokonanym przez dyrektora.
Opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł/h.
 Z opłaty zwolnione są dzieci 6 – letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Załącznik

 /view/przedszkole7/userfiles/upload/zalacznik.docx


 

 

więcej więcej

Szanowni Rodzice!

2020-08-26 10:22:50

Szanowni Rodzice!
W czwartek 27.08.2020 w godzinach popołudniowych na stronie internetowej oraz na Facebooku zostanie zamieszczone zarządzenie Dyrektora ZP1 wprowadzające procedury organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz wszystkie informacje dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu.

więcej więcej

UWAGA!

2020-06-29 15:55:34

Przedszkole w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będzie 

funkcjonować w reżimie sanitarnym zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie 

wytycznych GIS.

Aby przyprowadzić dziecko do przedszkola konieczne jest 

zapoznanie się z procedurami i podpisanie przez rodziców oświadczenia.

Oświadczenie jest do pobrania w placówce.

Prosimy każde dziecko wyposażyć w podpisane pudełko plastiowe 

typu śniadaniówka, które pomieści indywidualne przybory plastyczne.

więcej więcej

Uwaga

2020-06-22 16:56:27

W związku ze zbliżającymi się wakacjami,

prosimy wszystkich rodziców o odbiór

rzeczy dzieci z przedszkola do 30 czerwca.

 

Jeśli dziecko (dot. 6-latków) nie będzie uczęszczało do przedszkola

do końca sierpnia, prosimy o wystosowanie wniosku 

o rozliczenie opłat za przedszkole wraz z numerem konta,

na które mają zostać przelane pieniądze,

więcej więcej